Współpraca

Jedynym Przedstawicielem w Polsce Instytutu IPIFA

Jest:

Marta Skolmowska

właściciel firmy  Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora w Łomiankach k/ Warszawy

ul. Warszawska 71 A

05-092 Łomianki

tel.+48 22 7516507

strona www.unadegato.pl