Cele IPIFA

Aby osiągnąć całkowite zdrowie fizyczne, psychiczne, moralne, socjalne i środowiska?

  • Naukowe badanie ziół leczniczych i innych zasobów naturalnych  szczególnie w krajach andyjskich.
  • Zastosowanie terapeutyczne, rozpowszechnianie i promowanie fitoterapii, a także innych terapii alternatywnych.
  • Uprawa organiczna, przetwórstwo i handel wymienionymi zasobami w celu samo utrzymania naszego Instytutu, funkcjonując też jako laboratorium, apteka, itd.
  • Rozwijanie działalności: kulturalnej, artystycznej, literackiej i sportowej związanych z celami naszego Instytutu.
  • Działanie IPIFA na rzecz środowiska naturalnego.